SpareBank 1 Finansrapport for kommuner ivaretar kommunens rapporteringskrav i henhold til:
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning

Rapporteringssystemet sikrer at kommunen har:

 • Gode administrative rutiner for rapportering av finans- og gjeldsforvaltningen til kommunestyret
 • Helhetlig oversikt over kommunens gjeldsportefølje, rentebetingelser og refinansieringsrisiko
 • Gode rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet

SpareBank 1 Finansrapport for kommuner beskriver:

 • Kommunens finansielle risiko
 • Hvordan aktiva og passiva er sammensatt
 • Markedsverdi for aktiva, både samlet og for hver gruppe av aktiva
 • Verdi for passiva og verdi av lån som må refinansieres innen 12 måneder
 • Vesentlige markedsendringer
 • Enderinger i kommunens finansielle risiko og en vurdering av dette
 • Aktuelle markedsrenter og kommunens egne rentebetingelser
 • Avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen

Selvforklarende, effektivt og enkelt rapporteringssystem:

Vårt rapporteringssystem gjør det enkelt for kommunen å ha en helhetlig oversikt over kommunens gjeldsportefølje.

Rapporten og vårt rapporteringssystem er utviklet i samarbeid med våre kommunekunder og blant ledende aktører i markedet anses finansrapporten som den beste i landet.

I dette ligger at rapporten er oversiktlig, lettlest og enkel å forstå for både representanter i kommunestyret og medarbeidere i kommunen. Rapporten er gjenkjennbar fra gang til gang ved at alle rapporter presenterer status for gitte tertial og endring fra årsskiftet.

En rapport som før tok flere dager å ferdigstille lager du nå på under 1 time. Med bakgrunn i kommunens nøkkeltall, lån og sammensetning av finansiell aktiva genererer du en skreddersydde rapport for din kommunens finans- og gjeldsforvaltning.

Priser og betingelser

 • Alle kunder får étt års gratis prøveabonnement
 • Et års abonnement koster 26 000 kroner
 • Tjenesten faktureres forskuddsvis
 • Ingen bindingstid

Rapporteringssystem er gratis for kommuner med hovedbankavtale med:

 • SpareBank 1 SMN

Kontakt oss

Send oss en melding om du ønsker å bli kunde eller få mer informasjon om vår finansrapport for kommuner

kommuneportalen@smn.no

93 44 99 44